-

SSRS- Microsoft Sql Server Reporting Services(Sql Server Raporlama Servisleri)

Birçok İş Zekası çözümü standart rapor üretmek amacı ile raporlama elementlerini içermektedir. Microsoft raporlama aracı olarak SSRS çözümünü önerir. SSRS kullanımı kolay, ölçeklenebilir, çok amaçlı, sunucu tabanlı bir platformdur. Çok yönlü, ilişkisel ve xml bazlı veri tabanları ile uyumludur. Microsoft Sql Server’ın ücretsiz dahil bütün versiyonlarında SSRS bulunmaktadır. SSRS raporlama ortamı olarak Report Designer, Report Builder, Power View ve Report Server seçeneklerini sunmaktadır.

Şirketin ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduracak şekilde detaylı bir raporun tasarlanması aşamasında üzerinde düşünülmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

  • İsterler (requirements) nelerdir?
  • İstenmekte olan raporlar hangileridir?
  • Rapor için hangi veri kaynakları kullanılacaktır?
  • Raporun hedef kitlesi kimlerdir?
  • Rapor ne zaman yayınlanmalıdır?
  • Self-service (kendine hizmet eden) raporlama isteği bulunuyor mu?

Vb. sorulara cevap bulacak şekilde düşünülmelidir.

Raporun tasarımına başlamadan önce kullanılacak veri tabanı ve raporlama aracının bu veri tabanına nasıl bağlanacağı konusuna karar verilmelidir. Şirketin özgül ihtiyaçlarına göre raporlama aracı veri tabanına direkt ulaşabilir ya da veri tabanına ETL işlemleri uygulandıktan sonraki versiyonuna ulaşabilir.

 Sql Server Raporlama Örneği

Senaryo: AdventureWorks  veri tabanından seçilen kategori ve alt kategoriye göre ilgili ürünleri listeme işleminin gerçekleştirilmesi.

Bu senaryoyu gerçeklemek için veri kaynağı ve bu veri kaynağından oluşan veri kümelerine (dataset) ihtiyaç duyulur. AdventureWorks2012 veri tabanı olarak kullanılır, ürün, kategori ve alt kategori için oluşturulan veri kümleri aşağıdaki gibidir;

ProductionDataset

Select ProductID,Name,Color,ListPrice

From   Production.Product

Where  ProductSubCategoryID=@SubCategoryID

 

SubCategoryDataSet

Select ProductID,Name,Color,ListPrice

From   Production.Product

Where  ProductSubCategoryID=@SubCategoryID

 

CategoryDataSet

SELECT ProductCategoryID, Name

FROM   Production.ProductCategory

 

Aşağıdaki şekil rapor ekranın tasarımını özetlemektedir. Rapor için gerekli olan parametre, veri kaynağı, veri kümelerini görmek mümkündür. “Design” bölümünde raporda görünmesi istenen veri tabanından çekilmiş kolonlar eklenmiştir.

rapor1

Raporlama Servislerinde kullanıcıdan girdi almayı destekleyen yapı “parametre”lerdir. Parametre ile veri filtrelenmiş olur. Bu senaryo için Category ve SubCategoryparametre olarak kullanılır, bu parametrelerin önceden tanımlanması gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde Category parametresinin eklendiği ekran görülebilir, parametrenin çekildiği veri kümesi ve hangi alana karşılık geldiği bu ekranda belirlenir.

rapor2

Senaryodaki raporda seçilen kategori ve alt kategoriye göre ortaya çıkan rapor aşağıdaki gibidir.

rapor3

 

Kaynaklar

[1]   Microsoft Msdn Reporting Services (SSRS), https://msdn.microsoft.com/en-us/ library/ms159106.aspx, [Ziyaret tarihi:20 Şubat 2015].

[2]   Microsoft Corporation, 2012, Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft Sql Server 2012, Microsoft Corporation, Product Number: 20467B.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*