-

dosyadan okuma,fgetc() fonsiyonu

fgetc karakter karakter okumayı sağlıyor,getc(dosya pointer adı) şeklinde kullanılır
#include
int main(int argc, char *argv[])

{
FILE *derya;
int b=-1;//null karakterini de sayıyor oyüzden -1den başlatıyoruz

char temp,filename[20];
gets(filename);
derya=fopen(filename,”r”);

for(;;)
{
temp=fgetc(derya);

printf(“%cn”,temp);

b++;//her bir eleman için b yi 1 arttıracağından dosyadaki eleman sayısını bulmuş olur

if(feof(derya))//dosyanın sonuna geldiğinde döngüden çıkacak
{
printf(“dosya sonuna gelindin”);
break;
}
}
printf(“%d tane sayi okundun”,b);

system(“PAUSE”);

return 0;

}

Category: C, Dosya Yapıları

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*