-

C#’DA SQLDEN VERİ ÇEKME-LİSTVİEW’E YAZDIRMA

Ado.net teknolojisi sayesinde .net applicationdan database ulaşıp orada veri çekebiliyoruz.Bu vereceğim örnekte de C# veri tabanından sql veri tabanına bağlanıp ordaki Northwind veri tabanında bilgi alıp listviewe yazdıracaz.Bu yayınlayacağım örnek kod BilgeAdam’da staj yaparken girdiğim derslerde gördüğümüz örneklerden.
Önce form disaynını yapmalıyız,
-listview eklemeliyiz
-listviewın view propetysini “details” yapmalıyız,
-”edit colonms” seçeneğinden iki kolon ekleyip bu kolanlara “ürün adi” “fiyat”  adlarını vermeliyiz,
-kodlama kısmına geçebiliriz
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;            //sql ile bağlantı kurmak için gerekli kütüphane
namespace AdoConnected1
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
//server=server name   database=database name
//integrated security=true     //windows authenticationda çalışıldığını gösterir
            SqlConnection conn = new SqlConnection(“server=DERYA-PC\SQLEXPRESS;database=Northwind;integrated security=true”);
            //komut nesnesi
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(“select ProductName,UnitPrice from Products”,conn);
            SqlDataReader dr;
            conn.Open();
            dr = cmd.ExecuteReader();//komudu çalıştır execute okusun
            string urunAdi;
            decimal fiyat;
            while (dr.Read())
            {
                urunAdi = dr.GetString(0);//0. kolon
                fiyat = dr.GetDecimal(1);//2. kolon
                ListViewItem Ivi = new ListViewItem();
                //ListView e ekleme yapmak için itemından nesne oluşturup ona ekliyoruz
                Ivi.Text = urunAdi;     //text ilk kolon
                Ivi.SubItems.Add(fiyat.ToString());  //ondan sonraki bütün kolonlar subitem oluyor
                listView1.Items.Add(Ivi);
            }
        }
    }
}
DERYA GÜNDÜZ
Category: C#

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*