-

dosyadan okuma,fread() fonksiyonu

istenilen sayıda karakteri okutabilmek için kullanılır.içine 4 parametre alır:ilki,okunacak karakterin adresi,ikincisi okunacak karakterin boyutu,3.sü kaçar kaçar okuyacağı,4.sü dosya parametresi.
#include

#include
int main(int argc, char *argv[])

{

FILE *file;
char ch;
int a=0;
char filename[35];
printf(“Dosyanin adini giriniz:”);//kullanıcının istediği dosyayı okutmasına imkan sağlıyoruz
gets(filename);//E:/meltem.txt şeklinde ad yol ve uzantıyı içermelidir
file = fopen(filename,”r”); //dosyayı okuyabilmek için açmak gerekir
for(;;)

{
while(fread(&ch,sizeof(char),1,file)!=0)//
printf(“%cn”,ch);//okuduğunu yazsın
a++;//okuduğu her karakter için sayacı bir arttırsın

if(feof(file))//dosyanın sonun agelip gelmediğinin kontrolü

{

printf(“Dosya sonuna gelindin”);

fclose(file);//açılan dosya kapatılmalı

}

printf(“%d tane karakter var”,a);//kaç karakter okuduysa ekrana yazsın

system(“PAUSE”);

return 0;

}}

Category: C, Dosya Yapıları

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*