-

c’de dosya kopyalama

“a” adında bir dosyamız olacak,bu dosyamızın bir kopyasını oluşturacaz ve “a”nın içindekiler “a_kopya”da
da    olacak;

main()

{

char k[20];//kopyalanacak dosya adı
p[28]=”Kopya_”;//oluşan dosya adının bir kısmı

FILE *derya;

printf(“dosya adı : n”);

scanf(“%s”,k);

strcat(p,k);//2. oluşan dosyanın adı a_kopya

derya= fopen(p,”w”);//w de dosya yoksa aynı zamnda oluşturuyordu da

FILE *gunduz;

int ch;
gunduz = fopen(k, “r”);

if (gunduz== NULL) {

printf(“Cannot open %sn”, k);

exit(8);

}

while (1) {

ch = fgetc(gunduz);

if (ch == EOF)

{ break;}

fprintf(derya,”%c”, ch);

}
printf(“copying is finished!n”);
return 0;
}

DERYA GÜNDÜZ

Category: C

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*