-

Angular Js Routing

Angular Js’in tek sayfalı uygulamalar için uygun olduğundan daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Anck uygulama karmaşıklaştıkça detay ya da  farklı sayfaya gitme gibi ihtiyaçlar doğabilir. Aynı sayfada farklı view ler göstermeyi Angular Js de  Routing yapısı sağlıyor. Aynı layout içerisinde ihtiyaca göre faklı html sayfaları, farklı controller ların çalıştırılması Routning yapısı ile sağlanabilir.

Layout görüntüsünün olduğu ana sayfamızda ng-view sayesinde farklı html lerin gösterilmesini sağlıyoruz.  Core angular scripti içerisinde routing bulunmaz, routing için de script eklemek gereklidir. Angular js sitesinden aldığım aşağıdaki script bloğunu uygulamaya ekliyorum.

<script src=”//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.2.10/angular-route.min.js”></script>

Angular Js Routing kullanılacak ise js dosyası içerisinde routing ile ilgili ayarlar eklenmelidir. Module aşağıdaki gibi tanımlanır;

var countryApp = angular.module(‘countryApp’, ['ngRoute']);

Önceki yazılarımda gösterdiğim ülkeler uygulamasnın devamı olarak; Ülke listesi gösterildikten sonra  ülkeye basıldığında detayını gösterecek şekilde uygulama geliştiriyor olacağız.  $routeProvider üzerinden konfigürasyonlar yapılır, .when ile hangi durumda hangi htlm ve controllerın çalıştırılacağı belirlenir. Controllerı $routeProvider ile vermek zorunda değiliz, önceki örneklerde olduğu için html içerisine de yazabiliriz .when ile belirlenen case ler dışında bir  case olması ihtimaline karşılık .otherwise yazılır ve default routing belirlenmiş olur. ‘/’  ana sayfayı ifade eder, yani belirlenenler dışında birşey url’e yazılırsa ana sayfaya yönlendirileceği anlamına gelir.

Angularrouting1

.when(‘/:countryName’)  kullanımı parametrik yapıyı işaret eder,” :” den sonra girilen değer router’a gönderilen parametreyi ifade eder, daha sonra bu değer ilgili controller içerisinde $routeParams.countryName şeklinde elde edilip kullanılır. Parametre uygulamadaki  tıklanan ülke ismidir.

Hangi durumda nasıl davranılacağına karar verildikten sonra ilgili Controller lar eklenmelidir. CountryListCtrl’de  daha önce $http serviste kullandığımız,internette rastgele bulduğum rest servisi(https://restcountries.eu/rest/v2/all/) çağırıp ülkelerin listelenmesi sağladım.

Angularrouting2

Detayı gösteren controller da yine yukardaki servisin parametre alan halini kullarak ekledim. Ülke adına göre ülkenin detayını gösteren servis; https://restcountries.eu/rest/v2/name/{name}?fullText=true  dir, {name} yerine ülke adını yazıp tarayıcıdan arattığınız zaman, aşağıdaki gibi json formatında data gelecektir.

https://restcountries.eu/rest/v2/name/Afganistan?fullText=true

[{“name”:”Afghanistan”,”topLevelDomain”:[".af"],”alpha2Code”:”AF”,”alpha3Code”:”AFG”,”callingCodes”:["93"],”capital”:”Kabul”,”altSpellings”:["AF","Afġānistān"],”region”:”Asia”,”population”:27657145,”latlng”:[33.0,65.0],”demonym”:”Afghan”,”area”:652230.0,”gini”:27.8,”timezones”:["UTC+04:30"],”borders”:["IRN","PAK","TKM","UZB","TJK","CHN"],”nativeName”:”افغانستان”,”numericCode”:”004″,

“currencies”:[{"code":"AFN","name":"Afghan afghani","symbol":"؋"}],”languages”:[{"iso639_1":"ps","iso639_2":"pus","name":"Pashto","nativeName":"پښتو"},{"iso639_1":"uz","iso639_2":"uzb","name":"Uzbek","nativeName":"Oʻzbek"},{"iso639_1":"tk","iso639_2":"tuk","name":"Turkmen","nativeName":"Türkmen"}],”translations”:{“de”:”Afghanistan”,”es”:”Afganistán”,”fr”:”Afghanistan”,”ja”:”アフガニスタン”,”it”:”Afghanistan”,”br”:”Afeganistão”,

“pt”:”Afeganistão”},”flag”:”https://restcountries.eu/data/afg.svg”}]

{name} bilgisi $routeParams.countryName den doldurulur. Daha önce $routeProvider:countryName parametre olarak geçilmişti. Ülke adına göre gelen datalar $scope.country nesnesine atılır ve sonrasında country nesnesinden istenen bilgiler çekilecektir(contry.name gibi). Sonuç olarak ülke detayını göstere controller aşağıdaki gibi olacaktır.

Angularrouting3

Ülke detay bilgisini farklı bir servisten almak yerine tüm ülkeleri getiren servis üzerine filtreleme yaparak da bulunabilirdi, bunun için filter() metodu kullanılır. Bu yöntemde dataların hepsini getirip daha sonra filtreleme yapılacağından daha maliyetli bir yöntem olacaktır. Uygulamayı ilk denediğimde aşağıdaki gibi denemiştim, daha sonra parametreli servisi bulunca yukardaki haline çevirdim. Merak edenler için kaynak kod içerisinde filter kullanan controllerı da bıraktım.  İnternette gördüğüm bazı örneklerde aynı servis kullanılacaksa ortak bir fonksiyona yazıldığını ya da cache leme yönteminin kullandığını da görmüştüm. Ben bu yazımda o konulara girmedim.

Angularrouting4

Ülke listesini ve detayını getiren controller ları yazdıktan sonra sıra geldi bunların html sayfalarını yazmaya, normal bir visual studio projesi olarak açmış olsaydım yeni bir .html sayfası ekleyerek devam ediyor olurdum, kodları codepen.io da yazdığımdan yeni sayfa eklemek yerine templateler oluşturuyorum. Bu templateleri html sayfasının sonuna ekledim.

Angularrouting5

Angularrouting6

layout sayfası, Controller, html sayfaları- template leri de eklediğimize göre uygulamayı çalışır hale getirmiş olduk. Codepen de ekranı debug modda açıyorum, sayfa ilk yüklendiğinde ülke listesini getirecektir;

Angularrouting7

Herhangi bir ülke adına tıkladığımızda ise ülkenin detayı gelecektir. Dikkat ederseniz browserdaki link değişerek  önceki linke ek olarak  #/Algeria şeklinde devam etmiştir. Sayfa tasarımı çok iyi değil ama dataları getiriyor :)

Angularrouting8

Listeyi gösteren sayfaya geri dönmeden sadece url deki ülke adını değiştirerek ülke detayının gelmesini sağlayabiliriz, browser daki url de Algeria yerine Afganistan yazıyorum ve Afganistan ile ilgili detay gelir;

Angularroutin98

Browsera herhangi birşey yazdığımda ise beni ana sayfaya yönlendirecektir çünkü .otherwise ile bunu sağlamıştım;

Angularroutin10

Kodların tamamına aşağıdaki codepen linkinden ulaşabilirsiniz.

http://codepen.io/deryagunduzozmen/pen/ZeyOzg/

Kaynaklar:

 1. https://restcountries.eu/
 2. http://codepen.io/
 3. http://csharp-video-tutorials.blogspot.com.tr/2016/02/angularjs-routing-tutorial.html
 4. https://curran.github.io/screencasts/introToAngular/exampleViewer/#/
 5. https://app.pluralsight.com/paths/skills/angular-js

Angular Js’de $Http Kullanımı, Filtreleme ve Sıralama İşlemleri

Angular Js $htpp servis, uzak http serverlar ile bağlantı kurulmasını sağlar. Server ile iletişim kurup istek yapar ve sonucunda data gelir. $http servis tek bir input objesi alır, kullanımı aşağıdaki gibidir.

$http({

method: ‘GET’,

url: ‘https://restcountries.eu/rest/v2/all/’

});

Yukarıdaki uzun kullanım yerine get, post, put, delete için kısayol kullanımları bulunur. Kısayol kullanımı $htpp.get() şeklindedir.  $http servis promise objesi döner yani  fonksiyon asenkron olarak çalışır ve data tek seferde gelmez. Bu nedenden ötürü gelen datayı bir objeye direkt setleyemiyoruz, bunun yerine then() metodu kullanılır. Then() metodu başarılı ve başarısız olduğu durumlarda alacağı aksiyonu içeren fonksiyonları parametre olarak alır.

$htpp servis kullanılacak ise controller oluşturulacağı aşamada, $scope parametresinin yanına $http parametresi eklenerek tanımlanır.

countryApp.controller(‘CountryCtrl’,function($scope,$http){}

$http kullanımı ile ilgili göstereceğim örnek için ülke listesi getiren bir servis buldum, bunu örnek olması açısından internette rastgele aratarak buldum. Ülke listesi getiren servis aşağıda göründüğü gibi json formatında data getirmiş olacaktır;

angular0

Ülke listesi getiren servisi aşağıdaki gibi çağırıyorum;

$http.get(‘https://restcountries.eu/rest/v2/all/’).then(onSuccess, onError);

Tabi ki onSucess ve onError metodlarını da tanımlamam gerekiyor. Bunların içerisinde başarılı ve başarız olduğu durumda alınması gereken aksiyonları belirtiyorum.

Js kodu aşağıdaki gibi olacaktır;

angular1

Datayı servisten çekip countries objesine setledikten sonra, servisten gelen ülke ismi, başkent, nüfus gibi bilgileri bir tabloda göstermeyi hedefliyorum. Bu bilgileri gösterirken kolonun üzerine tıklandığında sıralama işlemi yapması için servisten gelen ülke ismi kolon başlığını link olarak aşağıdaki gibi ekleyip, linke basıldığında sortField=’name’ ifadesini kullarak  isme göre sıralamasını sağlıyorum. Ayrıca servisten gelen ülkeler arasında arama yapabilmek için custom filtreleme yapıyorum. Ekrana bir textbox ekleyip bunu query ismi ile modelliyorum, döngünün içinde filter:query dediğimde textboxa yazılan değere göre filtreleme yapmış olur. Bütün kolonlar arasında arama yapması istenirse ng-model=”query” denmelidir, belirli kolonlar arasında arama yapılması isteniyorsa da ng-model=”query.name” şeklinde belirtilebilir. Döngünün yazıldığı yere data ilk yüklendiğinde belirli bir alanın sıralı gelmesi istenirse orderBy kullanılabilir, orderBy:’name’ olarak kullanılabilir, bunun defaultu ascending dir(artan), orderBy:’-name’ dendiğinde ise descending(azalan) olacaktır. Bu örnekte ben custom sıralama kullandım. orderBy hakkında detaylı bilgisi buradan alabilirsiniz.

angular2

angular3

Çıktı;

angular4

Örneğin kodlarının tamamına aşağıdaki codepen linkinden erişilebilir;

http://codepen.io/deryagunduzozmen/pen/gmMOxW

 

Kaynaklar:

 1. https://docs.angularjs.org/api/ng/service/$http
 2. http://csharp-video-tutorials.blogspot.com.tr/2015/11/http-service-in-angularjs.html
 3. https://restcountries.eu/

 

Angular Js’de Fonksiyon Çağrısı Yapma

Önceki blog yazımda ng-repeat direktifi kullanarak listeleme ile ilgili örnek göstermiştim. Örneği biraz daha geliştirerek listeye eleman ekleme, listeden eleman çıkarma işleri yapabilmek için fonksiyon çağırma ile ilgili örnek gösteriyor olacağım…

names ismindeki listeye eklemiş olduğum elemanları ng-repeat direktifi ile ekrana listeleme işlemi yapmıştık. Listenin altına bir textbox ve buton ekliyoruz. Textbox’a girilen değeri ng-model=”enteredName” şeklinde saklıyoruz  ve ng-submit=”addName() direktifi ile AddName() ismindeki metodu çağıyoruz. Bu metodun yapacağı names ismindeki listeye eleman eklemek olacaktır. Bunu da

$scope.names.push($scope.enteredName);

Komutu ile yapar.

Diğer bir özellik, listeden eleman silme; bunu da listenin yanına bir link ekleyerek ng-click direktifi ile yine fonksiyon çağırarak yapıyoruz. ng-click=”removeName(name)” ile seçilen name parametresi ile removeName(name) çağırılır. Js tarafında ise aşağıdaki kodlar ile seçilen elemanın indexi bulunur ve listeden çıkarılır.

var i=$scope.names.indexOf(name);

$scope.names.splice(i,1);

Örneğin Html kodu aşağıdaki gibidir;

angularblog1

Örneğin Js kodu aşağıdaki gibidir;

angularblog2

Çıktısı;

angularblog3

Örneğin kodlarına aşağıdaki codepen linkinden erişebilirsiniz.

http://codepen.io/deryagunduzozmen/pen/JWKPQV?editors=1010

Kaynaklar:

 1. https://github.com/curran/screencasts/tree/gh-pages/introToAngular
 2. https://angularjs.org
 3. https://www.youtube.com/playlist?list=PL6n9fhu94yhWKHkcL7RJmmXyxkuFB3KSl
 4. https://www.youtube.com/watch?v=ejBkOjEG6F0#t=34.112198
 5. http://csharp-video-tutorials.blogspot.com.tr/2015/11/angularjs-tutorial-for-beginners.html

Angular Js’de Module ve Controller Kavramları

Önceki yazımda Angular Js ile ilgili genel bilgiler paylaşarak küçük bir uygulama ile giriş yapmıştım. Bu yazıda module ve contoller kavramları üzerinde konuşarak yine basit bir uyglama ile pekişmesini sağlamayı hedefliyorum.

Uyglamanın Angular Js olarak derlenebilmesi için ng-app direktifinin eklenmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Uygulamaya sadece ng-app yazarak Angular Js kodu geliştirebiliyoruz ancak yapabileceklerimiz sınırlı olacaktır. Fonksiyonel işler yapabilmek için module ve controller oluşturma ihtiyacı duyarız. Module dediğimiz aslında diğer uygulamalardan bildiğimiz Main() fonksiyonu gibidir.

Module aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz;

var myApp=angular.module(‘nameApp’,[]);

Modülümüzün ismi nameApp, html tarafında ng-app=”nameApp” şeklinde kullanıyor olacağız.  Modül tanımındaki ikinci parametre array dir, dependency injection için kullanılabilir.Bir modülün başka bir modül ile bağımlılığı varsa bu alana yazılır, benim göstereceğim örnekte böyle bir durum olmadığından boş bırakıyorum.

Fonksiyonel işler yaptırmak için controller’a ihtiyacımız olacaktır, js tarafında bunun tanımını aşağıdaki gibi yapabiliriz;

myApp.controller(‘NameCtrl’,function($scope) {}

Böylece myApp modülünün controllerının NameCtrl olduğunu belirtmiş olduk, {} bloğu içerisine yapılmasını istediğimiz işleri yazıyoruz. $scope ise objemiz, bu objeye attribute lar atayabiliyoruz, örneğin aşağıdaki gibi names isminde bir array verebiliriz. names ise bizim modelimiz yani datamız olacaktır. Burada tanımladığımız özellikleri html tarafında kullanabiliyoruz. Tanımlanan NameCtrl ismindeki controller html tarafında ng-controller=”NameCtrl” şeklinde kullanılır. Controller ismi yanlış yazılırsa, controller’ı çağıramamış olur, console log a hata basar ve görüntülenmek istenen bilgileri yazıldığı gibi {{   }} içerisinde gösterir.

myApp.controller(‘NameCtrl’,function($scope) {

$scope.names=['Derya','Gunduz','Ozmen'];

});

Js Kodu;

angular1

Html kodu;

angular2

Html kodu içerisnde ng-repeat direktifi kullandım, bu direktif c# daki foreach gibidir, names ismindeki modelimiz içerisinde gezer ve her bir elemanı name olarak adlandırır, name elamanını ekrana liste şeklinde yazdırır. ng-repeat direktifi kullanarak oluşturduğumuz döngünün eleman indexlerini $index ile bulabiliriz, eğer nested, içiçe, döngü yaptıysanız üst indexi $parent.$index şeklinde bulabiliriz. Yani ng-repeat direktifi altında herhangi bir yere $index yazarsak elemanların indexini elde etmiş oluruz.

Çıktısı;

angular3

Göstermiş olduğum örneğin kodlarını aşağıdaki codepen linkinden inceleyebilirsiniz.

http://codepen.io/deryagunduzozmen/pen/ZeONvy

Kaynalar:

 1. https://github.com/curran/screencasts/tree/gh-pages/introToAngular
 2. https://angularjs.org
 3. https://www.youtube.com/playlist?list=PL6n9fhu94yhWKHkcL7RJmmXyxkuFB3KSl
 4. https://www.youtube.com/watch?v=ejBkOjEG6F0#t=34.11219
 5. http://csharp-video-tutorials.blogspot.com.tr/2015/11/angularjs-tutorial-for-beginners.html

Angular JS’e Giriş – İlk Uygulama

Uzun zamandır Angular Js öğreneyim deyip erteliyordum artık zamanı geldi diyerek çalışmaya başladım. Angular Js 2 çıktı, hem de 1 ile tamamen farklı imiş ama ben biraz geriden gelerek 1 için çalışmaya başladım :) .  Benim gibi yeni başlayan arkadaşlar faydalansın diye öğrendikçe paylaşımlarda bulunmayı planlıyorum. Bu yazımda Angular Js ile ilgili ilk yazımda genel olarak Angular Js konseptlerinden bahsettikten sonra basit bir uygulama ile olayını anlatmaya çalıştım.

AngularJs 2009 yılında Google çalışanı olan Misko Hevery tarafından yazılmış açık kaynak kodlu web uygulamaları geliştirmemizi sağlayan bir data binding (veriyi bağlayan şeklide çevrilebilir) frameworküdür.

Angular Js ile geliştirilen birçok website bulunmaktadır, website örneklerine madewithangular.com dan bakabilirsiniz.

Angular Js Single page applicaitons yani tek sayfalı uygulamalarda kullanılır. Tek sayfa üzerinde sayfayı refresh etmeden aksiyon alınmasını sağlar. Yapılan değişiklik sayfayı yenilemeye ihtayaç olmadan direk yansımaktadır.

Angular Js Temelini MVC (Model-View-Controller) konseptinden alır.

Model dediğimiz data, view data nın grafiksel gösterimi ya da html, controller ise modeli değiştiren javascript fonksiyonlardır, şeklinde açıklayabiliriz. Aşağıdaki görselde aralarındaki ilişki özetlenmiştir. Angular Js’in data binding framework olduğunu söylemiştim, aslında model ile kullanıcı arayüzünü bağlar, bunlar arasında controller aracılığı ile iletişim kurulur.

MVC-basic.svg

Günümüzde kullanılan farklı data binding frameworkleri bulunur bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

Angular Js sağlamış olduğu faydalardan biri de dependency injection‘dır. Ayrıca Angular Js ile yazılan uygulamaları test etmek çok kolaydır, unit testi yazılabilir, ya da test driven development metodolojisi kullanılarak Angular Js yazılabilir. İlerleyen yazılarımda dependency injection ve test konusunda daha fazla detaya yer vermeyi planlıyorum.

Angular Js ile İlk Uygulama

Angular Js den genel olarak bahsettikten sonra angular ile ilk uygulayı yazmaya başlayalım. Klasik olarak yeni bir dile/teknolojiye başlandığında yapılan şey “hello world” yazdırmak olur, ben de bu adeti devam ettirerek  hello world yazdırmaktan başlayayım :)

Göstereceğim örneklerde online kod editör’ü olan codepen kullanıyor olacağım, yazılan kodları kaydedip github ile bağlayabiliyorsunuz, Angular Js’e başlayınca kullanmaya başladım, tavsiye ederim. İstenirse brackets İndirilerek code editör olarak kullanılabilir. Visual Studio ya da Visual Studio Code kullanarak da kodlama yapabilirsiniz. Angular Js projesi için Visual Studio ile nasıl proje oluşturulabileceğine dair bir blog yazısı yazmak planlarım arasında yer alıyor.

Yazacağımız uygulamanın Angular Js uygulaması olduğunu belirtmek için np-app direktifi eklememiz gerekir, np-app= isim de verilebilir ama ilk örnekte default modül olarak kullanmış olacağız. Module dediğimiz uygulamanın Main() fonksiyonu gibidir.  Ayrıca Angular Js framworkünü kullanabilmek için cdn (content distribution network) eklemeliyiz, Angular Js in yayınlamış istediğimiz bir versiyonunu kullanabiliyoruz. AngularJs in sitesinden “Download AngularJS” diyerek cdn kopyalayıp projemize ekleyebiliriz ya da https://cdnjs.com/ dan istediğimiz versiyon için linkini alabiliriz.

src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.2/angular.min.js”>
ang

body içerisine bir input elementi ekliyoruz ve bu elemente girilen datanın model adını name veriyoruz,  ng-model=”name”, çift süslü parantez içerisine, {{ }}, yazılan kodlar Angular Js olarak çalıştırılır,  textbox içine yazılan name değeri Hello “name” şeklinde kullanıcıya gösterilmiş oluruz. ng-model direktifi two-way data binding, çift yönlü veri bağlılığını sağlar, bu demek oluyor ki model değiştiğinde view değişir, view değiştiğinde model değişmiş olur. Ayrıca ng-model=”name” diye yazıldığında name ismindeki model daha önce tanımlanmamış olmasına karşın bu şekilde kullanılarak yaratılabilir ve ihtiyaç durumunda kullanılır. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi input element içerisine yazılan isim bi alt satırdaki Hello’nun yanında gösterilmiş olur. Ek olarak ng-model direktifi input, select, textarea gibi html elementlerinde kullanılabilir.

ang

Örneğin kodlarına aşağıdaki codepen linkinden bakabilirsiniz.

http://codepen.io/deryagunduzozmen/pen/gmrQrg

Kaynaklar:

 1. https://github.com/curran/screencasts/tree/gh-pages/introToAngular
 2. https://angularjs.org/
 3. http://www.erbilen.net/angularjs-notlarim-1/
 4. https://www.youtube.com/playlist?list=PL6n9fhu94yhWKHkcL7RJmmXyxkuFB3KSl
 5. https://www.youtube.com/watch?v=ejBkOjEG6F0#t=34.112198
 6. http://csharp-video-tutorials.blogspot.com.tr/2015/11/angularjs-tutorial-for-beginners.html

 

Doktora’ya Başladım…

Merhaba Arkadaşlar,

Çok uzun zamandır blog yazısı yazmıyordum ama ara ara hem kendimle ilgili update geçmem gerektiği hem de çalıştığım konular ile ilgili yazılar yazmam gerektiğini tekrar hatırladım :)

Yüksel lisansı İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde yaptım, bitirdikten sonra herkes sormaya başladı ne zaman doktoraya başlıyorsun diye. Doktora biraz ürkütüyordu beni açıkçası ama araya çok da zaman girmeden başvurayım dedim. Bu dönem İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına kabul aldım..Blog takipçilerim ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum :)

Derslere geçtiğimiz hafta başladık, iş ile birlikte götürmek biraz zor olacak ama doktorayı tamamladıktan sonra üniversitelere gidip ders vermek istiyorum. Çünkü sektör ile Üniversiteler arasında çok büyük bir uçurum olduğunu düşünüyorum. Gerçek dünyadan projeler ile ders anlatmak öğrencilerin de daha çok hoşuna gidecektir eminim…

Yüksek lisans’a devam ederken uluslararası konferanslara katılıp sunum yapmıştım, doktora için de böyle hedeflerim var.

Yoğun ve yorucu bir dönem beni bekliyor :)

Kitap Paylaşım Kampanyası

Geçen gün kitaplığımı toplarken programlama ile ilgili ve üniversite zamanından kalma kitaplarım olduğunu ve uzun zamandır kitapları hiç açmadığımı farkettim. Sonra düşündüm ki kitaplar tozlu raflarda kalmasın birilerinin işine yarasın… Linkedin profilimde böyle bir düşüncem olduğu ve isteyen arkadaşlara kitapları hediye edeceğimi paylaştım. Şimdiye kadar 4 -5 kitap yolladım ama çok fazla mesaj aldım.  Farklı platformlarda benzer şekilde çalışma yürüten arkadaşalar, okullardan hocalar bana ulaştı. Benimkisi tabi kendi çapımda yürttüğüm bir kampanya ama paylaşarak istedim ki başkalarına da ilham olsun…Hatta ara ara kitap satın alıp hediye etmeyi düşünüyorum, özellikle öğrenci arkadaşlara. Paylaşmamın ve bloğumda yer vermemin sebebi bakın ben ne kadar iyi insanım, kitaplarımı hediye ediyorum değil tabi ki   :) Aklınıza gelmemiştir belki böyle bir şey yapmak, sizler de düşünün ve paylaşın istiyorum…

Paylaşmak güzeldir :)

 

linkedin

 

Nuget Nedir, Nasıl Eklenir?

Nuget; ücretsiz, açık kaynak, third party programlar ya da dll leri projemize eklemek için tasarlanmış bir paket yöneticisidir. Nuget teknolojisi hayatımıza Visual Studio 2010 ile girdi, Visual Studio 2012’den sonraki versiyonlarda default olarak yüklü gelir. Microsoft’un yayınlamış olduğu nuget paketleri indirip kullanabiliyor olmamızın yanında kendi nuget paketimizi oluşturup kullanıma açabiliriz, yazının devamında, örnek bir nuget paket oluşturup nasıl yayınlanabileceğini anlatıyor olacağım.

Visual Studio’da nuget kurulu değilse Tools->Extensions and Updates’den girerek aşağıdaki gibi kurulumu yapılabilir. Yukarıda da belirttiğim gibi Visual Studio 2012’den sonrasında Nuget kurulu gelir.

blog1

blog2

Çalıştığımız projeye ihtiyacımız dahilinde nuget paketi yükleyebiliriz. Solution ya da projeye sağ tıklayıp “Manage Nuget Package” dedikten sonra açılan yönetim ekranından istediğimiz paketi aşağıdaki resimlerde olduğu gibi ekleyebiliriz, örnek olması açısından Asp.net SignalR paketini projeye ekledim.

blog3

blog4

Alternatif olarak Package Manager Console’dan komutlar yazarak nuget paketler yükleyebilirsiniz.

blog5

Eklediğimiz paketi aşağıdaki gibi kontrol edebiliriz;
blog6

References bölümünden eklediğimiz paketin dll’ini görebiliriz;
blog7

Kendi Nuget Paketimizi Ekleme

Nuget, paket yönetimi teknolojisinden genel olarak  bahsettikten sonra kendi paketimizi nasıl oluşturup yayınlarız ona bakalım;

Kendi Nuget paketimizi oluşturmak için Nuget Package Explore’a ihtiyacımız olur. Buradan indirebilirsiniz. Hızlı kurumlumdan sonra uygulamayı açıp kendi nuget paketimizi oluşturmaya başlayabiliriz. “Package Contents” alanına “add existing file” deyip varolan dll’i nuget paketimize ekleyebiliriz. Örnek olması açısından herhangi bir dll’i pakete ekliyorum.

blog8

Paket ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibi doldurup masaüstünde bir yere .nupkg uzantısı ile kaydediyoruz;

blog9

Nuget.org’a üye olup giriş yaptıktan sonra, “Upload Package” sekmesinden masaüstüne kaydettiğimiz .nupkg dosyasını yüklüyoruz. Eğer paket adını değiştirmeden yüklerseniz aşağıdaki gibi hata alırsınız, ben aldım ordan biliyorum  :)

blog10Kaydedilen nuget paketi yüklenip “Upload” denir.

blog11

Yükeleme işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki gibi paket bilgilerini görebiliriz.  Böylece kendi nuget paketimizi yayınlamış olduk.

blog12

 

Yayınlamış olduğumuz paketi projede kullanmak için  Package Manger Console’da “Install-Package DeryaNugetPackage” komutu çalıştırılır, komut başarı ile çalışırsa projemize nuget paketi yüklemiş oluruz.

blog13

Nuget paketin eklendiğini aşağıdaki gibi kontrol edebiliriz;

blog14

Eğer şirket işi uygulamalar için kullandığınız, oluşturduğunuz paketleri dışarı açmak istemezseniz kendi repository’nizi oluşturup belirlediğiniz alana ya da lokale nuget paketleri publish ederek kullanabilirsiniz…

Expinter.com için verdiğim röportaj yayında…

Merhaba,

Adem Aktan isimli öğrenci arkadaşım bana linkedin üzerinden ulaşarak, röportaj yapmak istediğini iletti, ben de kabul edip sorularını cevapladım. Bir süre sonra bunu bir girişime dönüştürerek expinter.com‘u kurduklarını söyledi, benim röportajımı da burada yayınlamışlar. Öncelikle kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim…Destek amaçlı bloğumda paylaşmak istedim…

Bana aşağıdaki sorular yöneltidi, cevapları merak ederseniz buradan bakabilirsiniz :)

 

Öncelikle bizlere kendinizden biraz bahsedebilir misiniz ?

Kıdemli Yazılım Mühendisi ne iş yapar ?

ING Bank’ta Kıdemli Yazılım Mühendisi olarak görevleriniz nelerdir ?

Yazılıma ilgi duyan ve yazılım alanında kendini geliştirmeye yeni başlayan öğrencilere hangi programlama dilinden başlamasını önerirsiniz ve sebebi nedir ?

İzlenimlerinize göre sektörde geçerliliği olan programlama dilleri nelerdir ?

Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldunuz. Eğitimini Bilgisayar Mühendisliği bölümünde sürdüren öğrencilere gelecekte hangi bölümde yüksek lisans yapmasını tavsiye edersiniz ?

Ve son olarak bu işe yeni başlamış yazılımcılara hangi kitaplara göz atmasını önerirsiniz ?

Ericsson’dan Ing Bank’a Transferim

Şubat 2013’de çalışmaya başladığım Ericsson’dan Ekim 2015’de ayrıldım. Ericsson’da VodafoneNet CRM projesinde Software Developer olarak çalıştım. VodafoneNet CRM projesinde, web tabalı, Ericsson’un telekomünikasyon ürünü olan Emptor Telco kullanılıyor. Projede ekran ve akış tasarımları Tigris Studio ismindeki frameworkün xml tabanlı tool unda geliştiriliyor, arka taraf kodları da  .Net teknolojisi kullanılarak Visual Studio’da geliştiriliyor. Projede yeni akış, süreç, ekran geliştirme, canlı sistemden gelen problemlerin çözümü, müşteri operasyon ekiplerine destek gibi bütün alanlarda belirli sürelerde çalıştım. Çalışmaya başladığım ilk 1,5 sene müşteri ortamında Vodafone Plaza, Maslak’da çalışıyorduk daha sonra teknokent Arı2′de, Ericsson’un kendi ofisinde çalıştım, tabi yine ara ara destek olmak için müşteri ortamında çalışıyordum. 2,5 senenin sonunda Ericsson’dan ayrılmak benim için zor oldu fakat kariyerimi daha ileri taşıyabilmek için ayrılma kararı almıştım. Ekip arkadaşlarım, kendi yöneticim, Ericsson Arge’deki yöneticilerimden çok güzel geri bildirimler aldım, desteklerini hissetmek ve her zaman kapının açık olduğunu duymak mutluluk vericiydi. Ericsson çalıştığım ilk büyük kurumsal firma idi. Ericsson’da akademik çalışmalar destekleniyor, Ericsson’da çalıştığım süre boyunca yaptığım iş ile hiç alakası olmayan iki tane uluslararası konferansa katıldım. Ericsson sponsor olup masraflarımın bir kısmını karşıladı. Hatta hiç unutmam(biraz arabesk oldu, farkındayım) yüksek lisans tez sunumu için dış Üniversete’den hoca davet etmiştim, sunum Avcılar kampüsünde idi, şık olması açısından jürideki hocamı araba ile aldırmam gerekiyordu, araba mı kiralasam acaba ama kullanacak kimse yoktu :) kara kara düşünürken Ericsson R&D Specialist Arda Güreller’e konuyu açtım, sunum günü hocamı almam için araç tahsis etmişlerdi, çok az şirket yapar bunu gerçekten. Akademik çalışmalarımdaki maddi manevi desteklerinden dolayı Ercisson R&D Director Fatma Özdemir ve R&D Specialist Arda Güreller’e özel teşekkürler ederim. 2,5 sene boyunca çok güzel tecrübeler edindim, güzel insanlarla çalıştım. Bütün ekip arkadaşlarıma ve yöneticilerime tekrardan herşey için çok teşekkürler…

 

Ekip arkadaşlarımın benim için organize ettikleri veda yemeği

Ekip arkadaşlarımın benim için organize ettikleri veda yemeği

Gelelim sonrasına :) Telekomünikasyon sektörünü çok sevmiştim aslında ama aynı sektörde uygun bir pozisyona denk gelemedim. Daha doğrusu iş arama sürecinde sektör bağımsız olarak birçok yer ile görüştüm. Sonuç olarak bütün parametreleri bir arada düşünerek Ing Bank’da çalışmaya karar verdim. Telekomünikasyon sektöründen bankacılık sektörüne nasıl olur acaba diye tedirginliklerim vardı aslında ama yine de denemeden bilemem diye Bankacılık sektörüne adım atmış oldum :)  Ing Bank’da Kıdemli Yazılım Mühendisi olarak başladım, 2 ayım doldu burada. İlk izlenimlerim gayet olumlu, çalıştığım proje xNext isminde, Veripark’ın VeriBranch frameworkü kullanılarak banka sistemlerinin yeni teknolojiye geçişi, ben şube dönüşüm projeleri bölümüne dahil oldum. Birlikte çalıştığım insanları çok sevdim, insan ilişkileri gayet iyi, sıcak bir ortam var, müdürüm ve ürün yöneticim sektörde çok tecrübeliler, onlardan öğrenilecek çok fazla şey var. Proje çok büyük, framework derya deniz, öğrenecek çok fazla şey var ama iş yapmaya başladıkça öğreneceğime ve sürecin büyük kısmına hakim olabileceğime eminim :) Ortam ve birlikte çalıştığım insanlar açısından şanslı hissediyorum. Ofisimiz Ümraniye’de şimdilik tek derdim yol, Çapa’dan Ümraniye’ye gelmek biraz zor oluyor, ama yer değişikliği yapabilirim. Bakalım neler olacak; yeni maceralar, yeni tecrübeler beni bekliyor :)